hattat

Wiki ArticleHat Sanatı Malzemeleri


Bu sanatın en iyi şekilde icra edilmesi için bazı malzemelere gerek duyulur. Bu malzemeleri şöyle sıralayabiliriz;

  • Yazı takımı

  • Hat kalemi

  • Hat kâğıdı

  • Mühre ve hokka

  • Mürekkep ve makas


Bu hat malzemeleri kullanılarak farklı niteliklere sahip hat eserleri oluşturabilmek mümkündür. Hat sanatı ortaya çıkarabilmek için yararlanılabilecek şeyler arasında profesyonel hattatların eserleri incelenebilir. Hat sanatını bu malzemeler kullanılarak icra etmek ustalık gerektiren bir durumdur ve büyük emek ister. Yavaş bir gelişim sürdürülerek ve belirli bir öğrenme sürecine sahip olarak hat sanatında seviye atlanabilir. Arzu edilen seviyeye gelindiğinde ise kaliteli eserler ortaya çıkarılabilir.hat kursu

Report this wiki page
12345

Navigation menu